Версии на файлове

Машината на времето, от която имате нужда:

В работния процес често по невнимание се случва да редактираме или изтрием някой важен файл.
Бъдете спокойни в Простор няма необратими процеси.

Той съхранява достатъчен брой версии на Вашите файлове за определен период от време.
Така бързо и лесно може възстановите предходна версия на всеки файл.

По този начин получавате защита от популярните Ransomware вируси, които криптират Вашата информация.
Дори злонамерена атака да зарази Вашето устройство, данните са на сигурно място в Простор.

Подробната хронология на изтриване на старите версии на всеки файл:

- За първата секунда Простор поддържа една версия.
- За първите 10 секунди Простор съхранява една версия на всеки 2 секунди.
- За първата минута Простор съхранява една версия на всеки 10 секунди.
- За първия час Простор съхранява една версия на всяка минута.
- За първите 24 часа Простор съхранява една версия на всеки час.
- За първите 30 дни Простор съхранява една версия на всеки ден.
- След първите 30 дни Простор съхранява една версия на всяка седмица.

Този процес се повтаря аналогично при всяка нова версия на Ваш файл.

Получавате допълнително пространство:

В зависимост от пространството, с което разполагате, Простор Ви предоставя безплатно още толкова за съхранение на версиите.
Ако запаметените версии превишават тази граница, Простор изтрива най-старите версии на файловете, докато не освободи необходимото място дисково пространство.

Тествайте Простор безплатно за 14 дни

Вземете още сега Вашите стартови 10 GB пространство